CENIK

Individualna psihoterapija: 60 min………………………………………….40 EUR

Psihoterapija para, družine: 90 min…………………………………………60 EUR

Skupinska psihoterapija: 3 ure 2x mesečno………………………….100 EUR

Skupinske psihoterapevtske delavnice………………………glej DELAVNICE