SKUPINSKA TERAPIJA

skupina v naraviDelo v skupini je zelo dragoceno, saj se razvije skupinska dinamika v kateri si posameznik vzame toliko, kolikor želi, si dovoli, čuti, da zmore. V vsakem primeru je neposredno ali posredno aktivno vključen v delo.

Teme se namreč prepletajo, so si marsikdaj precej podobne, le v različnih odtenkih. Skupine se oblikujejo od 8 do max 10 udeležencev in potekajo dvakrat v mesecu po tri ure, od 18 do 21 ure. Skupine so zaprtega tipa. Vsak udeleženec je namreč pomemben član, sokreator procesa skupinske dinamike, zato je nekakšna zaveza udeležbe do sebe in ostalih članov pomembna.

INDIVIDUALNA TERAPIJA

Tako ji sicer rečemo, pa vendar ne gre nikdar za individuum. V terapiji med klientom in terapevtovm vedno teče najmanj dialog, velikokrat pa kar polilog, saj vsakega od nas spremlja kar veliko notranjih glasov, vlog, ki v samem terapevtskem procesu prihajajo na plan.

Individualna terapija poteka v nekem kontinuiranem ritmu, enkrat tedensko ali enkrat na dva tedna.