DOLŽINA PSIHOTERAPIJE

Psihoterapevtski proces se začne s prvim srečanjem (uvodnim razgovorom), ki je namenjen spoznavanju vaših pričakovanj, dogovarjanju o nadaljnem psihoterapevtskem delu in obrazložitvi terapevtskega dela. Uvodni razgovor traja 60 min. Z uvodnim razgovorom sooblikujemo dogovor in okvir nadaljnega psihoterapevtskega dela.

Posamezno kontinuirano srečanje traja 60 minut. Dolžina terapevtskih srečanj je odvisna od tega, kaj želite, kakšen je vaš tempo, vaš proces in tudi kaj potrebujete. Ustaljeni vzorci se spreminjajo in novi krepijo skladno z vašim tempom in vašo notranjo preobrazbo.

Lahko pa se odločimo za kratkotrajno psihoterapijo, rečemo ji fokalna kratka psihoterapija. Fokalna terapija je učinkovita pot, kako človeku v težki življenjski situaciji pomagati. Hkrati ga ob pomanjkljivi ali slabi motivaciji lahko dodatno motiviramo za globje terapevtsko delo.  Kratkotrajne terapije, ki so usmerjene na določeno problematiko, trajajo med 20 do  30 srečanj.

Terapevtska srečanja običajno potekajo enkrat tedensko po eno uro. Dobre terapevtske rezultate prinašajo tudi obiski skupinskih terapij  dvakrat  mesečno, ali pa obiski izkustvenih intenzivnih terapevtskih delavnic.

INTEGRATIVNI PRISTOP

NW fotoIntegrativna terapija je usmerjena na razvoj človekovega zdravega dela in integracijo vsega, kar je, odcepljenih delov posameznika. Osredotočena je na razvoj potencialov posameznika, okrepitvi zaščitnih paktorjev. Klient se v terapevtskem procesu spoznava, doživlja in spoznava svoj notranji svet v varnem okolju ob pomoči terapevta. Posameznika obravnava v kontekstu (njegovo okolje, socialna mreža, podpora) in kontinuumu (pretekle izkušnje, sedanjost, s poudarkom orientiranosti na prihodnost). Preteklost in sedanjost sta pomembni toliko, da razumem in čutim, začutim, kdo sem danes, da pridem do uvidov, ki mi pomagajo razumeti sebe in se sprejeti. Ko razumem in sprejemam, lažje ugotovim kaj želim v prihodnosti. Kdo želim postati, kako želim živeti.

Človek nosi v sebi neizmeren potencial in  pomembno je, opremiti sebe za prihodnost, ki je še pred mano in v kateri lahko zaživim bogatejše, polnejše življenje.